PA 91 Pensionsavtal

Pensionsavtal med förhandlingsprotokoll och arbetsgivarnyckel. Upphört att gälla, men tillämpas fortfarande enligt övergångsregler i PA 03.

Digital version

Pris: 60 kr/st