PA 91 Pensionsavtal

Pensionsavtal med förhandlingsprotokoll och arbetsgivarnyckel. Upphört att gälla, men tillämpas fortfarande enligt övergångsregler i PA 03.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

PA 91 Pensionsavtal är inte tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsggivarverket.

Digital version

Pris: 60 kr/st