PA 03 Pensionsavtal

Avtalet reglerar pensionsförmåner för statligt anställda och hur förmånerna ska beräknas. Utöver ålderspension omfattar avtalet även regler för sjukpension, efterlevandepension och fribrev.

Uppdaterad arbetsgivarnyckel

Observera att arbetsgivarnyckeln i avtalet har uppdaterats i september 2013. Detta ersätter sidorna 75-76 i det samlade avtalsdokumentet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

PA 03 Pensionsavtal är inte tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket. Samtliga bilagor är tillgängliga.

Pris: 60 kr/st