Lag och avtal om fackliga förtroendemän

Lagen och avtalet reglerar vilka rättigheter fackliga förtroendemän har i form av rätt till ledighet för att fullgöra uppdraget, avlöningsförmåner, tillgång till lokaler på arbetsplatsen med mera.

Pris: 0 kr/st