Lag och avtal om fackliga förtroendemän

Lagen och avtalet reglerar vilka rättigheter fackliga förtroendemän har i form av rätt till ledighet för att fullgöra uppdraget, avlöningsförmåner, tillgång till lokaler på arbetsplatsen med mera.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Detta avtal har vissa brister vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det beror på att texten i dokumentet är tekniskt tolkad utifrån ett ursprungsoriginal som var en bild. Detta medför att vissa texter ej har blivit helt korrekt återgivna. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.

Pris: 0 kr/st