Huvudavtal

Avtalet reglerar hur kollektivavtal får slutas på det statliga området och mellan vilka parter.