Chefsavtal

Denna utgåva innehåller Chefsavtalet i dess lydelse från och med den 1 oktober 2010 enligt:

  • förhandlingsprotokoll 2010-10-08 mellan Arbetsgivarverket och SEKO (RALS 2010-2012) bilaga 6,
  • förhandlingsprotokoll 2010-10-14 mellan Arbetsgivarverket och OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna (RALS 2010-2012) bilaga 6, samt
  • förhandlingsprotokoll 2010-10-25 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, (RALS 2010-T) bilaga 6.

Därutöver innehåller utgåvan en ändring från och med den 1 januari 2011 enligt:

  • förhandlingsprotokoll 2011-02-21 mellan Arbetsgivarverket, OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, Saco-S och SEKO om slutande av avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar med flera.

Denna utgåva ersätter Arbetsgivarverkets cirkulär 2001:A 7 Chefsavtal.