Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare

Avtalet är tecknat mellan Arbetsgivarverket, Saco-S och OFR/S,P,O och gäller från och med den 1 april 2014.

Syftet med studentmedarbetaravtalet är att studenten under ett begränsat antal timmar får möjlighet att parallellt med heltidsstudierna arbeta med uppgifter som har en tydlig koppling till studierna.

Mer information

Bild på broschyren Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte (png).Broschyren Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte.