Avtal om tidsbegränsad anställning av doktorander vid vissa statliga myndigheter

Avtalet gäller samtliga myndigheter som bedriver forskning inom sitt verksamhetsområde och som inte omfattas av Högskoleförordningen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Detta avtal har vissa brister vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det beror på att texten i dokumentet är tekniskt tolkad utifrån ett ursprungsoriginal som var en bild. Detta medför att vissa texter ej har blivit helt korrekt återgivna. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.