Avtal om regelbundna hälsoundersökningar

Avtalet reglerar att lokala parter på en arbetsplats, under vissa förutsättningar, kan sluta avtal om skyldighet för arbetstagare att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.

Pris: 30 kr/st