Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Genom Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2007-2010) har parterna kommit överens om ett utökat samarbete för att fortsätta att utveckla stöd till de lokala parterna i de frågor som de centrala parterna prioriterar inom ramen för partssystemet.