Avtal om distansarbete

Avtalet reglerar att det ska finnas lokalt utformade övergripande riktlinjer för distansarbete vid myndigheter som använder den arbetsformen.

Enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare kan också göras.

Digital version