Ramavtal om samverkan för framtiden

Ramavtalet reglerar förutsättningarna för samverkan lokalt mellan parterna.

Ramavtal om samverkan för framtiden gäller sedan 1 januari 2017. Före ikraftträdandet gällde Samverkan för utveckling, se rubriken Relaterad information nedan. Lokala samverkansavtal tecknade med stöd av det tidigare Samverkan för utveckling äger fortsatt giltighet.