Introduktion av praktikant

Att förbereda arbetsplatsen på att det kommer en praktikant och hur de kan hjälpa till utifrån till exempel personens funktionsnedsättning är bra utifrån att det skapar en trygghet. Introduktion på arbetsplatsen är mycket viktig för att arbetsgivare och arbetskamrater ska känna sig trygga med situationen.