Intresseorganisationer och arbetsmarknadsutbildningar

Hjärnkoll

Hjärnkoll är ett riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. En viktig uppgift är att öka öppenheten om psykisk ohälsa är. Motorn i arbetet är över 350 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Ambassadörerna kommer gärna ut till arbetsplatser och föreläser eller startar diskussioner, både i ledningsgrupper och andra forum. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Sedan 2015 är Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse. Runtom i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar.

 

Attention

Attention är en intressepolitisk organisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention har inte möjlighet att erbjuda rådgivning eller stöd men har via Attention utbildning flera olika utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

Jobbsprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och riktar sig till nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och en möjlighet att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

För närvarande medverkar ett flertal myndigheter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens olika praktikprogram, såsom Trafikverket, VINNOVA, FOI, FMV, Swedac och Kemikalieinspektionen. Bland de som medverkar i Jobbsprånget finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och E-hälsomyndigheten.

Att medverka är enkelt och kostnadsfritt:

Kontakta Jobbsprånget, så hjälper de dig att lägga upp en annons i sin ansökningsportal. Som arbetsgivare bistår du med handledare under fyra månader, samt genomför rekryteringen av er(a) praktikant(er) i ansökningsportalen.

Jobbsprånget bistår varje arbetsgivare med en kontaktperson som stöttar vid behov under hela processen. Stödet omfattar allt från kostnadsfri handledarutbildning till myndighetskontakter avseende praktikanterna. Arbetsgivaren betalar ingen praktiklön. Arbetsförmedlingen ansvarar för praktikantens försäkring och ersättning.

Vill din myndighet delta?

För medverkan kontakta Jobbsprånget. För höstens praktikperiod (septembet-december 2018), behöver Jobbsprånget din annons senast den 16 augusti 2018.

 

Korta vägen

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen genomförs i samarbete med Folkuniversitetet och högskolor/universitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Korta vägen riktar sig till akademiker som har studerat på utländskt universitet eller högskola i minst tre år. Det är en kostnadsfri utbildning som tar vara på den kompetens akademikern har. Korta vägen gör en kartläggning av akademiska kompetenser, ger utbildning och karriärvägledning och letar kvalificerade praktikplatser inom det område som deltagaren är utbildad för. Allt i syfte att korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Både arbetstagare och arbetsgivare har tillgång till stöd under hela perioden.

Korta vägen har via Arbetsförmedlingen ett flertal nyanlända som kan bli aktuella för praktik. Så här går matchningen till:

  1. Myndigheten skickar profiler till exempelvis Korta vägen vid Stockholms universitet
  2. Korta vägen vid Stockholms universitet matchar mot sina deltagare och återkommer till arbetsgivaren med förslag och CV.
  3. Arbetsgivaren väljer vilka av kandidaterna de vill träffa och återkommer till Korta vägen som bokar intervjuerna.
  4. Under praktiken finns stöd från Korta vägens karriärvägledare för både arbetsgivaren och praktikanten.