Uppskattade praktikanter på serviceenheten

Sedan den 15 december har vi två praktikanter på serviceenheten, Josefine Bertilsson och Magdalena Engwall. De har varit ett mycket uppskattat tillskott för registraturen och arkivet.

Bild på Josefine Bertilsson och Magdalena Engwall som praktiserar på Skogsstyrelsen.

Josefine Bertilsson och Magdalena Engwall är bosatta i Vaggeryd respektive Jönköping. Båda har, i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen, fått arbetspraktik här efter en tids sjukskrivning. Josefine har ett förflutet inom förskoleverksamheten i Vaggeryd och Magdalena kommer närmast från en tjänst som ekonomiassistent på LRF-konsult.

Uppskattade och behövda

Båda har deltagit i en mängd olika arbetsuppgifter och har utfört sina arbetsuppgifter på ett mycket bra sätt. De är dessutom mycket omtyckta som arbetskamrater.

- Att ta in Josefine och Magdalena var verkligen lyckat, de har fått en bra praktik samtidigt som de har hjälpt oss i flera arbetsuppgifter. Ett tips till de som funderar på att ta in praktikanter är att ta in dem parvis, då har de stöd av varandra och handledningen blir inte så arbetskrävande för medarbetarna, säger Tomas Billesand, enhetschef på serviceenheten.

Sorterar och flyttar arkivmaterial

Deras arbetsuppgifter består i att sortera och flytta arkivmaterial från enheten till verksarkivet och delta i SVO-projektet som syftar till att ordna och förteckna arkiven från den gamla skogsvårdsorganisationen, det vill säga material före 2006. De har också påbörjat ett arbete med att skapa ett bibliotek med skoglig facklitteratur.

- För oss har det varit väldigt lärorikt och betytt mycket för självkänslan, det känns roligt att gå till jobbet och vi har verkligen blivit väl bemötta av alla vi kommit i kontakt med på myndigheten, säger Josefine och Magdalena.

Båda har ambition att studera vidare efter genomförd praktik och kan tänka sig en framtid inom registratur/arkiv. Josefine kan även tänka sig att arbeta på ett bibliotek.

De båda är kvar på Skogsstyrelsen fram till den 14 juni, 2017.

Text och bild: Maria Hedlund, Skogsstyrelsen