Hur gör andra?

Det kan kännas svårt att komma igång så därför delar myndigheterna som tar emot flest praktikanter och som kommit en bit på vägen med sig av tips och råd som är bra att ha. Tveka inte att kontakta dem för att ställa ytterligare frågor.

Tips till blivande handledare

Eva Liljegren på Trafikverket har en hel del handfasta tips till blivande handledare.

  • Dela på ansvaret. Involvera en kollega. Du kan behöva vara ledig och då finns det back-up.
  • Ta fram flera parallella uppgifter till praktikanten. Minst två, gärna en enklare att utföra när man är trött eller har kört fast.
  • Välj ut uppgifter som du gärna skulle vilja få gjorda men inte hinner. Eller uppgifter som kan fördjupa ditt intresseområde. Till exempel litteraturstudier från andra länder. Hur fungerar vägar som vallar i Holland? Hur arbetar man med artrika vägkanter utanför Norden?
  • Statistik- och kartuppgifter kan fungera bra även om personen inte pratar flytande svenska.
  • Google translate kan användas för att översätta text från till exempel modersmålet till svenska. Om man sedan kör rättstavning i Word så blir texten oftast läsbar. Praktikanterna kan alltså också skriva på sitt eget språk och sen översätta det istället för att skriva direkt på svenska om det blir för svårt.
  • Använd praktikanternas språkkunskaper till att exempelvis söka information om liknande projekt som du arbetar med men på andra språk. Mycket material finns endast tillgängligt på respektive lands språk eller på engelska. (Jämför med hur mycket av Trafikverkets verksamhet finns tillgängligt på engelska)
  • Praktikanter har ibland mycket bra datavana och kan hantera program som man själv inte är så bra på, till exempel att redigera bilder, jobba med Excel och använda Internet (exempelvis Wordle).