Utvärdering

Bild på högtalarikon (png).Lyssna

 

I slutet av en praktikperiod får praktikanten lämpligen med sig ett utlåtande om praktikperioden utifrån vad denna har gjort. Praktikanten bör även kunna hänvisa till någon, till exempel dig som är handledare, som framtida arbetsgivare kan kontakta för referenstagning.

En utvärdering i slutet av praktikperioden kan även vara nyttig att göra åt andra hållet. Det vill säga, be praktikanten om feedback på hur denne har upplevt sin tid hos er. Hur har det fungerat? Är det någonting vi skulle kunna ha gjort annorlunda? Utöver det som framkommer muntligt kan du be praktikanten att svara på några frågor i en utvärderingsblankett. Nedan finns exempel på en sådan blankett. Det finns också en mall för betyg där du i lite mer fria ordalag kan sammanfatta praktikantens tid hos er.

Nu har du förhoppningsvis fått bra och värdefull information om vad det innebär att vara handledare. Kom ihåg att du alltid kan återvända till de olika blocken och modulerna, exempelvis för att ladda ned checklistor och mallar.

Dokument

Praktikantens utvärdering av handledaren och arbetsplatsen (docx)

Betygsmall (docx)

Om du vill ändra i betygsmallen klickar du på fliken Utvecklare och Begränsa redigering. Klicka på Stoppa skydd längst ned till höger och klicka ur bocken som finns under Redigeringsbegränsningar.

Om du inte kan se fliken Utvecklare klickar du på Arkiv/Alternativ/Anpassa i menyfliksområdet. Under Anpassa väljer du sedan kryssrutan Utvecklare.

Observera att det kan finnas äldre versioner av Word där det kan se annorlunda ut.