Summering och uppföljning

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Som handledare kan du följa praktikantens lärande på arbetsplatsen genom täta uppföljningar, feedback och feedforward (se sketchnote om olika samtalsverktyg i modulen "Motivation – möjlighet att lyckas").

Nu är det dags att planera för avslut. I filmen som följer får du tips och råd kring hur du kan planera avslutningen av praktiken. Därefter följer en sketchnote där du får veta mer om hur du lägger upp avslutningssamtalet.