Handledning och delaktighet

Bild på högtalarikon (png).Lyssna

Att ge stöd

För att planera hur du kan ge språkligt stöd kan det vara lämpligt att fundera över vilka situationer som är svåra och hur du kan underlätta.

Vilka språkliga situationer, både muntliga och skriftliga finns på arbetsplatsen? När använder vi kroppsspråk? I vilka situationer brukar det uppstå problem?

 

Förståelse och delaktighet

Att skapa en atmosfär där man kan tala med varandra om språkliga frågor och korrigera på ett respektfullt sätt är språkutvecklande. Språkutvecklingen stärks genom att man ger återkoppling, stämmer av och bekräftar att den andre och att man själv har förstått. Det är en balansgång att både rätta och ge utrymme för den som lär sig att själv hitta lösningar. I filmen nedan visas exempel på hur språklig stöttning kan gå till på arbetsplatsen.

Dokument

Att förstå varandra, samtalsunderlag (pdf)