Handledaren och kollegorna

Bild på högtalarikon (png).Lyssna

Arbetsplatsens roll

Arbetsplatsen har en viktig roll när det gäller lärande, även språkinlärning.

Dokument

Underlätta språkinlärning (pdf)