Ytterligare information och frågor

Ytterligare information

Öppna alla

Praktiken i sig

Om du har frågor om förmedlingen av praktikplatser, ersättning, praktikinnehåll med mera vänder du dig till din regionala kontaktperson på Arbetsförmedlingen.

Uppföljning

Har du frågor om uppföljningen och hur du ska rapportera denna vänder du dig till Statskontorets projektledare Andreas Hagström, andreas.hagstrom@statskontoret.se.

Vet du inte riktigt vart din fråga hör hemma kan du alltid kontakta Arbetsgivarverkets projektledare (sofia.stigendal@arbetsgivarverket.se ) som tillser att frågan tas upp i arbetsgruppen där såväl Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen som Statskontoret sitter.

I Arbetsgivarverkets regi genomförs också mötestillfällen (sektormöten) där medlemsföreträdarna (vilket ofta är respektive myndighets HR-chef) träffas. Praktik tas vid behov upp på dessa möten och då finns också chans att diskutera frågor ytterligare.