Vart ska jag vända mig för att anmäla praktikplatser?

Varje myndighet (även nationella) har en regional kontaktperson som man kan diskutera det övergripande upplägget med. Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771 416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.

Den lokala praktiken på respektive ort diskuteras sedan med den lokala kontaktpersonen. Finns det redan en etablerad kontakt med denne så går det bra att vända sig direkt till den personen. Vet man inte hur man går tillväga eller vem man ska vända sig till så tar man den diskussionen med sin regionala kontaktperson hur man går vidare på lokal nivå.