Allmänt om uppdraget

Allmän information

Öppna alla

Uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser för nyanlända per år. Praktiken syftar till att utveckla kunskaperna i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser till exempel utbildning i svenska för invandrare.

Här kan du läsa regeringens beslut om praktik till nyanlända i sin helhet.

Uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga per år. Det definierade antalet praktikplatser som ska tillhandahållas gäller dock enbart mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018. För tid dessförinnan fanns inte föreskrivet hur många som skulle tas emot men myndigheterna bedömdes utifrån det ursprungliga regeringsbeslutet ta emot fler än 500 praktikanter per år. Praktiken syftar till att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

Regeringens beslut om praktik till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Tilläggsbeslut om praktik till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som finns, villkor som gäller och matcha arbetssökanden mot praktikplatserna hos myndigheterna.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket ska, inom ramen för arbetsgivarpolitiska frågeställningar kopplade till regeringens beslut om praktik, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Statskontoret

Statskontoret kommer att följa upp antal praktikplatser och myndigheternas arbete med uppdraget.