Uppföljning av antal praktikanter

I regeringens uppdrag om praktik i staten har Statskontoret fått i uppdrag att följa upp hur många praktikanter som myndigheterna har tagit emot. De har därför skickat ut en enkät om detta (2 september) som ska besvaras senast 1 oktober 2016.

Enkäten är skickad till den av myndigheten uppgiven operativt ansvarig för praktikfrågor.

Vid eventuella frågor och synpunkter om Statskontorets uppföljning och enkätfrågorna, vänligen kontakta Andreas Hagström på e-post andreas.hagstrom@statskontoret.se eller telefon 076-877 46 08.