Tillägg till uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 – 2018 m.m.

Regeringen uppdrar åt myndigheterna som upptas i bilagan att mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018 gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 personer per år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.