Information om sekretess med mera

Arbetsgivarverket har tagit fram ett dokument med information om allmänna handlingar, sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet.

I dokumentet framgår

  • vad som gäller om tystnadsplikt och konsekvenser av om man bryter mot tystnadsplikten,
  • vad som gäller om offentlighet och sekretess och
  • vilka bestämmelser som praktikanten har att följa.

I dokumentet finns utrymme för att lägga till information som är specifik för er myndighet och den verksamhet ni bedriver.

Det finns även plats för

  • praktikanten att intyga att hen tagit emot informationen och
  • för en handledare att intyga att hen informerat praktikanten.

Det är inte ett krav att ni använder dokumentet men Arbetsgivarverket rekommenderar att praktikanten får information om allmänna handlingar, sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet.

Ladda ned dokumentet Information om allmänna handlingar, sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet (docx).

وحرية الإعلام معلومات عن الوثائق العامة والسرية والسرية المهنية  - Information om sekretss, allmänna handlingar med mera på arabiska (docx)