Blanketter för kompetensprofiler

Arbetsförmedlingen har tagit fram två blanketter för kompetensprofiler som ska vara ett stöd i arbetet med matchningen.

Den första blanketten använder du för att ange antal praktikanter och arbetsområden där din myndighet kan ta emot praktikanter. Den andra blanketten använder du för att beskriva kompetens, arbetsuppgifter och arbetsmiljö för praktikplatsen på din myndighet.

Kompentensprofil praktik i staten - generell

Kompetensprofil praktik i staten - beskrivning av plats