Förstå varandras kulturer

Det finns många sätt att definiera begreppet kultur. Ofta handlar kultur om ett gemensamt sätt att leva och tolka sin omvärld. Man kan även säga att varje arbetsplats har sin egen arbetsplatskultur. Är man ny på en arbetsplats kan det därför vara svårt att veta vilka normer och oskrivna regler som gäller