Statistik och uppföljning

Sedan april 2016 har 1839 personer kommit ut på praktik. Siffrorna visar på antal nya beslut* om arbetspraktik gjorda av Arbetsförmedlingen under aktuell period. Dock kan siffrorna i samband med Statskontorets uppföljning se annorlunda ut då Arbetsförmedlingens siffror inte tar hänsyn till andra satsningar.

Bild på diagram över antal nyanlända och funktionsnedsatta praktikanter januari-december 2017 (png).

*Nya beslut innebär att en matchning mellan praktikant och arbetsplats har skett och att praktikanten ska påbörja sin praktik den månaden.

Antal praktikanter 2016

Bild på diagram över antal nyanlända och funktionsnedsatta praktikanter januari till december 2016 (png).