Myndigheter på mässa lockade studenter

Det blev en lyckad satsning att samla alla medverkande myndigheter på karriärmässan Armada i Stockholm i ett och samma rum. Många studenter sökte sig dit för att höra mer om karriärmöjligheter inom staten.

Bild: Alla medverkande statliga aktörer stod i ett gemensamt rum.

Initiativet till ett statligt rum togs av projektet Jobba statligt som drivs av Arbetsgivarverket. 

– Det var väldigt positivt att vi kunde sammanföra våra medlemmar på en gemensam utställningsyta. På så sätt kunde vi visa upp den bredd statliga jobb har och berätta om vilka fördelar som finns med att jobba statligt, säger projektledare Ann Lindblad.

Jobba statligt hade också en egen monter där medarbetare från Arbetsgivarverket berättade om den nya webbplatsen Jobba statligt där det går att söka bland statliga jobb och svarade även på frågor om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och vad man egentligen kan göra inom staten. Många av studenterna pluggar it och teknik men även blivande arkitekter, miljövetare och samhällsbyggare besökte montern.

Bild: Arbetsgivarverkets Johan Huhtamaa och Maria Made i orange tröjor pratar med studenter.

– Många blir överraskade när de hör vilka behov det finns av framför allt it-medarbetare och ingenjörer inom staten. Därför känns det viktigt att vi fortsätter att kontinuerligt marknadsföra staten som attraktiva arbetsgivare, säger Ann Lindblad.

Förutom Jobba statligt fanns Fortifikationsverket och Lantmäteriet representerade och Pensionsmyndigheten, FRA, Skatteverket, Polisens IT-avdelning, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, FMV, Kronofogden hade egna montrar. Även affärsverket Svenska Kraftnät, fanns på plats med egen monter.

Bild: Pensionsmyndigheten var en av myndigheterna på plats.

Armada är Skandinaviens största karriärmässa och arrangeras på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm varje år. Den lockar ungefär 12 000 studenter under två dagar. Fokus ligger på it och teknik.