Kriminalvården lockar nya medarbetare på Stockholms central

Kriminalvården har en utställningsmonter på Stockholm central där de berättar hur det är att arbeta som kriminalvårdare.

Kriminalvården är en av många statliga myndigheter som aktivt arbetar med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera presumtiva medarbetare. Under vecka 36 kan man besöka utställningsmontern på Stockholms central. Bland annat får besökarna se hur de intagna bor, gå in i en transportbil och känna på en fotboja. 

Monterpersonalen informerar om verksamheten med syfte att få fler att bli intesserade av att arbeta inom Kriminalvården. 
- Jag har fått dela ut en massa papper, med information om frivård, häkte och anstalt. Det är kul att representera Kriminalvården, eftersom det är ett fantastiskt jobb med fantastiska människor, säger Jesper Lind, kriminalvårdare som arbetar i utställningsmontern. 

Läs mer på www.kriminalvarden.se