Vem kan bli mentor?

Som mentor bör man ha någon av följande yrkesroller för att på bästa sätt kunna matcha dem som deltar i Korta vägen:

• Ekonom
• Jurist
• Ingenjör
• Samhällsvetare
• Pedagog

Som mentor behöver man tala minst svenska och engelska.

För att lyckas i sin roll som mentor bör man vara drivande och engagerad. Andra personliga förmågor som är viktiga för dem som ska delta i mentorprogrammet är att:

• ha god självkännedom
• vara en god lyssnare
• ha god förståelse för den statliga tjänstemannarollen och för vad en god förvaltningskultur innebär
• vara intresserad av att möta nya människor