Ny kull av statstjänstemän utbildade till mentorer

Inför en ny omgång av Arbetsgivarverkets mentorprogram har 15 statsanställda i Stockholmsområdet utbildats till att bli mentorer för nyanlända akademiker.

Bild: Nyutbildade mentorer, flankerade av utbildarna Mia Bengtsson och Johanna Lindquist.

Det är åttonde gången utbildningen inom Arbetsgivarverkets mentorprogram ges och precis som tidigare har de två dagarna varit fyllda av undervisning, utmaningar och diskussioner. Mentorerna har bland annat drillats i ett coachande förhållningssätt, fått en grundkurs i statstjänstemannarollen och diskuterat dilemman som kan uppstå i mentor-adeptrelationen.

Kompetensen hos mentorerna är som vanligt hög och erfarenheter från både läraryrket, forskning och utlandsarbete blandas med kunskaper inom ledarskap, språk och skrivande. Många har en lång bakgrund inom staten, flera har spetskunskaper inom juridik och hr medan ytterligare andra har egna erfarenheter av att komma ny till Sverige.

En i den senare kategorin är Eero Carrol, utredare på Statskontoret:

– Jag föddes i USA, har föräldrar från Finland och Australien, har bott i Finland och nu levt länge i Sverige. Under min tid här har jag fått mycket stöd som har varit betydelsefullt för mig. Nu vill jag ge tillbaka.

Att mentorskapet innebär både en möjlighet att bidra och få något själv är Anne-Marie Gustafsson, hr-konsult på Länsstyrelsen i Stockholm, inne på:
– Jag ser det här som ett sätt för mig att skapa nätverk, både för mig själv och att kunna bidra med kontakter till adepterna. Det känns jättekul att få vara med i programmet.

I och med utbildningen drar den femte omgången av Arbetsgivarverkets mentorprogram igång. Programmet har tidigare gått i Stockholm, Östergötland, Jönköping och Uppsala.