Första träffen i mentorprogrammet

Onsdagen den 9 november hålls den första träffen där mentorer och adepter kommer att ses för första gången.

Mentorerna kommer under 6 månader att vara ett stöd för en nyanländ akademiker som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Uppgiften under den här tiden blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

Att vara en del i mentorprogrammet gör att man lär man känna nya människor från andra kulturer och skapar ett större kontaktnät - mentorprogrammet blir på så sätt en plattform för nya nätverk och erfarenhetsutbyte.