Arbetsgivarpodden - En inkluderande verksamhet

I det här avsnittet fokuserar vi på hur organisationen kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och vad som krävs för att man ska kunna skapa en inkluderande kultur.

Bild på Leili Falsafi, Åsa Krook och Malin Sundeby (png).Utifrån pågående utveckling på arbetsmarknaden står arbetsgivare inför ett alltmer diversifierat arbetskraftsutbud både vad det gäller generationsväxling och mångfald. Ett inkluderande ledarskap utifrån verksamhetens behov är en förutsättning för att ta tillvara medarbetarnas förmågor och drivkrafter. Chefer behöver förmåga att anpassa sitt ledarskap utifrån medarbetarnas skilda erfarenheter och kompetenser. 

Lyssna på avsnittet. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.