Webbtv: Millennials - en ny digital generation på väg in i statsförvaltningen

Se den filmade föreläsningen som Sofia Kacim höll om millennials. Vi får höra hennes reflektioner kring hur vi som statliga arbetsgivare bättre kan förhålla oss och bemöta 90-talisterna som står i startgroparna för sin yrkeskarriär. Filmen visas i sin helhet (Cirka 1 timme och 5 minuter)