Kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Ta kontakt med din regionala handläggare på Arbetsförmedlingen för att lägga upp arbetet med hur din myndighets praktikplatser kan matchas med praktikanter.

Din handläggare når du genom att ta kontakt med Arbetsförmedlingens kundtjänst på nummer 0771-416416 och välja köval 2. Uppge vilken myndighet du ringer från och att det gäller praktik i staten för nyanlända och personer med funktionsnedsättning så får du hjälp vidare till vem som är din myndighets kontaktperson.