Partsrådet

Partsrådet, Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Via Partsrådet tillhandahåller centrala parter tillsammans verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Föreningen bildades redan 1993 under namnet Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Genom en överenskommelse i 2007 års avtalsrörelse förändrades verksamhetens inriktning med en tydligare koppling till parternas gemensamma frågor och därmed skedde också namnbytet till Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet.

Verksamheten bedrivs inom olika arbetsområden som bestäms av de centrala parterna i kollektivavtal. Partsrådet ger stöd till lokala parter inom dessa arbetsområden.

Arbetsområdena varierar över tiden beroende på vilka områden de centrala parterna prioriterar. Från och med 2018 är det följande:

 • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv 
 • Centrala parters stöd till lokal lönebildning 
 • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
 • Hållbart arbetsliv  
 • Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Verksamheten leds av en styrelse som består av sex företrädare för Partsrådets medlemmar. Arbetsgivarverket utser tre ledamöter varav en är ordförande. OFR/S,P,O, Saco-S och Seko utser var sin ledamot varav en är vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Partsrådet har också ett representantskap som består av trettio ledamöter. Femton av dessa utses av arbetsgivarsidan och arbetstagarorganisationerna utser fem representanter vardera. Ett litet kansli finns för stöd, information och samordning av verksamheten.

Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet 2008

Principöverenskommelse rörande Partsrådets verksamhet och finansiering

Programmet Hållbart arbetsliv

Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv erbjuder kostnadsfritt operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns hos statliga myndigheter. Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Syftet är att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. hallbartarbetsliv.nu finns mer information om programmet och intresseanmälan.

Idag erbjuder programmet sju tjänster:

 • Effektiva team
 • Fånga tidiga tecken
 • IA-systemet
 • Kollektiv intelligens
 • Organisationsanpassad möjlighetskarta
 • Välkommen tillbaka
 • Ursäkta röran: omställning pågår

I filmen kan du ta del av när Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck, som också är ordförande för Hållbart arbetslivs styrgrupp, berättar om den partsgemensamma uppstarten av arbetet. 

Hållbart arbetsliv

Läs mer om de olika tjänsterna som Hållbart arbetsliv erbjuder på Partsrådets webbplats eller kontakta dem på hallbartarbetsliv@partsradet.se.