Partsrådet

Partsrådet, Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko.

Föreningen bildades redan 1993 under namnet Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Genom en överenskommelse i 2007 års avtalsrörelse förändrades verksamhetens inriktning med en tydligare koppling till parternas gemensamma frågor och därmed skedde också namnbytet till Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet.

Verksamheten bedrivs inom sakområden (arbetsområden) som bestäms av de centrala parterna i kollektivavtal. Partsrådet ger stöd till lokala parter inom dessa arbetsområden.

Arbetsområdena varierar över tiden beroende på vilka områden de centrala parterna prioriterar. Från och med januari 2017 är de fyra:

  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning 
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå  
  • Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv
  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv 

Verksamheten leds av en styrelse som består av sex företrädare för Partsrådets medlemmar. Arbetsgivarverket utser tre ledamöter varav en är ordförande. OFR/S,P,O, Saco-S och Seko utser var sin ledamot varav en är vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Partsrådet har också ett representantskap som består av trettio ledamöter. Femton av dessa utses av arbetsgivarsidan och arbetstagarorganisationerna utser fem representanter vardera. Ett litet kansli finns för stöd, information och samordning av verksamheten.

Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet 2008