Partsrådet

Partsrådet, Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, hanterar aktuella frågor som arbetsgivare och fack på central nivå tycker är viktigast att lösa. Här tillhandahåller de centrala parterna - Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko - verktyg, tjänster, inspiration och kompetensutveckling som stärker arbetet med att lösa olika uppgifter och utmaningar på statliga arbetsplatser runt om i landet.

Föreningen bildades redan 1993 under namnet Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Genom en överenskommelse i 2007 års avtalsrörelse förändrades verksamhetens inriktning med en tydligare koppling till parternas gemensamma frågor och därmed skedde också namnbytet till Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet.

Verksamheten bedrivs inom olika arbetsområden som bestäms av de centrala parterna i kollektivavtal. Partsrådet ger stöd till lokala parter inom dessa arbetsområden.

Arbetsområdena varierar över tid, beroende på vilka områden de centrala parterna prioriterar. Från och med 2021 är de följande:

 • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
 • Centrala parters stöd till lokal lönebildning
 • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
 • Hållbart arbetsliv

Verksamheten leds av en styrelse som består av sex företrädare för Partsrådets medlemmar. Arbetsgivarverket utser tre ledamöter varav en är ordförande. OFR/S,P,O, Saco-S och Seko utser var sin ledamot varav en är vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Partsrådet har också ett representantskap som består av trettio ledamöter. Femton av dessa utses av arbetsgivarsidan och arbetstagarorganisationerna utser fem representanter vardera. Ett kansli finns för stöd, kommunikation och samordning av verksamheten.

Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet 2008

Principöverenskommelse rörande Partsrådets verksamhet och finansiering

Programmet Hållbart arbetsliv

Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv erbjuder kostnadsfritt operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns hos statliga myndigheter. Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Syftet är att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag.

På webbplatsen partsradet.se/hallbart-arbetsliv/ finns mer information om programmet, samt möjlighet att göra intresseanmälan, avrop och anmäla sig till evenemang.

Idag erbjuder programmet nio tjänster:

 • 29k: Hantera stress 
 • Effektiva team
 • Fånga tidiga tecken
 • IA-systemet
 • Inkluderande arbetsmiljö
 • Kollektiv intelligens
 • Organisationsanpassad möjlighetskarta
 • Välkommen tillbaka
 • Ursäkta röran: omställning pågår

I filmen kan du ta del av när Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck, som också är ordförande för Hållbart arbetslivs styrgrupp, berättar om den partsgemensamma uppstarten av arbetet. 

Hållbart arbetsliv

Läs mer om de olika tjänsterna som Hållbart arbetsliv erbjuder på Partsrådets webbplats eller kontakta dem på hallbartarbetsliv@partsradet.se.