Styrelse

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör.

 Thomas Rolén, generaldirektör Sveriges domstolar, fotograf: Carl Johan Erikson

Thomas Rolén, ordförande
Generaldirektör
Domstolsverket

Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör Fortifikationsverket, fotograf: Maria Eberfors

Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande
Generaldirektör
Fortifikationsverket

Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör Arbetsgivarverket

Christina Gellerbrant Hagberg
Generaldirektör
Arbetsgivarverket

Bild: Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten

Micael Bydén
Överbefälhavare
Försvarsmakten

Bild: Anders Thornberg, rikspolischef Polismyndigheten

Anders Thornberg
Rikspolischef
Polismyndigheten

 Bild: Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör Transportstyrelsen, fotograf Liza Simonsson

Jonas Bjelfvenstam
Generaldirektör
Transportstyrelsen

 Bild: Christina Malm, generaldirektör Plikt- och prövningsverket, fotograf Micael Carlsson

Christina Malm
Generaldirektör
Plikt- och prövningsverket

 Bild: Anneli Hulthén, landshövding Länsstyrelsen Skåne, fotograf Nils Bergendal

Anneli Hulthén
Landshövding
Länsstyrelsen Skåne

 Bild: Helena Jonsson, landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län, fotograf Jonatan Nilsson

Helena Jonsson
Landshövding
Länsstyrelsen i Jönköpings län

 Bild: Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen

Dan Sjöblom
Generaldirektör
Post- och telestyrelsen

 Bild: Petra Lundh, riksåklagare Åklagarmyndigheten, fotograf Thomas Carlgren

Petra Lundh
Riksåklagare
Åklagarmyndigheten

Bild: Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges Lantbruksuniversitet

Maria Knutson Wedel
Rektor
Sveriges Lantbruksuniversitet 

Bild: Claes Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket

Clas Olsson
Generaldirektör
Ekonomistyrningsverket

Bild: Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Lena Nyberg
Generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor