Styrelse

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten i enlighet med den av arbetsgivarkollegiet fastställda inriktningen. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör. Fotograf: Catharina Biesèrt om inte annat anges.

Bild: Dan Eliasson

Dan Eliasson, ordförande

Rikspolischef,
Polismyndigheten 

Bild: Christina Gellerbrant Hagberg

Christina Gellerbrant Hagberg,
vice ordförande

Rikskronofogde,
Kronofogden

Bild: Eva Liedström Adler

Eva Liedström Adler

Generaldirektör,
Arbetsgivarverket

Bild: Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler

Generaldirektör,
Försäkringskassan

Bild: Micael Bydén

Micael Bydén

Överbefälhavare,
Försvarsmakten

Bild: Ann Follin

Ann Follin

Överintendent,
Statens museer för världskultur

Bild: Martin Holmgren

Martin Holmgren

Generaldirektör,
Domstolsverket

Bild: Gunnar Larsson

Gunnar Larsson

Generaldirektör,
Kammarkollegiet

Bild: Therese Mattsson

Therese Mattsson

Generaltulldirektör,
Tullverket

Bild: Torbjörn von Schantz

Torbjörn von Schantz

Rektor,
Lunds universitet

Bild: Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg

Landshövding,
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Bilden visar styrelseledamoten Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket

Leif Denneberg

Generaldirektör,
Jordbruksverket

BIlden visar styrelseledamoten Sigbritt Karlsson, rektor Kungliga Tekniska högskolan 

Sigbritt Karlsson

Rektor,
Kungliga Tekniska högskolan