Styrelse

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten i enlighet med den av arbetsgivarkollegiet fastställda inriktningen. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör. Fotograf: Catharina Biesèrt om inte annat anges.

Christina Gellerbrant Hagberg, ordförande

Rikskronofogde, Kronofogden

Martin Holmgren
vice ordförande

Generaldirektör, Domstolsverket

Eva Liedström Adler

Generaldirektör, Arbetsgivarverket

Elisabet Falemo

Generaldirektör, Elsäkerhetsverket

Anne Vadasz Nilsson,

Generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Micael Bydén

Överbefälhavare, Försvarsmakten

Jakob Granit

Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Stephen Hwang

Rektor, Högskolan i Halmstad

Bild saknas

Nils Öberg

Generaldirektör, Försäkringskassan

Bild saknas

Johan Sterte

Rektor, Karlstads universitet

Sven-Erik Österberg

Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

Bild saknas 

Björn Risinger

Generaldirektör, Naturvårdsverket

 Bild saknas

Anders Thornberg

Rikspolischef, Polismyndigheten

Therese Mattsson

Generaldirektör, Kustbevakningen

Bild saknas

Kristina Svartz

Generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd