Styrelse

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten i enlighet med den av arbetsgivarkollegiet fastställda inriktningen. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör. Fotograf: Catharina Biesèrt om inte annat anges.

Bild: Christina Gellerbrant Hagberg

Christina Gellerbrant Hagberg, ordförande
Rikskronofogde, Kronofogden

Bild: Martin Holmgren

Martin Holmgren vice ordförande
Generaldirektör, Domstolsverket

Bild: Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgren
Generaldirektör, Arbetsgivarverket

Bild: Elisabet Falemo

Elisabet Falemo
Generaldirektör, Elsäkerhetsverket

Bild: Anne Vadasz Nilsson

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Bild: Micael Bydén

Micael Bydén
Överbefälhavare, Försvarsmakten

Bild: Nils Öberg

Nils Öberg
Generaldirektör, Försäkringskassan

Bild: Jakob Granit

Jakob Granit
Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Bild: Stephen Hwang

Stephen Hwang
Rektor, Högskolan i Halmstad

Bild: Johan Sterte

Johan Sterte
Rektor, Karlstads universitet

Bild: Therese Mattsson

Therese Mattsson
Generaldirektör, Kustbevakningen

Bild: Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg
Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län

Bild: Kristina Svartz

Kristina Svartz
Generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Bild: Björn Risinger

Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket

Bild: Anders Thornberg

Anders Thornberg
Rikspolischef, Polismyndigheten