Styrelse

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten i enlighet med den av arbetsgivarkollegiet fastställda inriktningen. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör. Fotograf: Catharina Biesèrt om inte annat anges.

Bild: Dan Eliasson

Dan Eliasson, ordförande

Generaldirektör,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Bild: Christina Gellerbrant Hagberg

Christina Gellerbrant Hagberg,
vice ordförande

Rikskronofogde,
Kronofogden

Bild: Eva Liedström Adler

Eva Liedström Adler

Generaldirektör,
Arbetsgivarverket

Bild: Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler

Generaldirektör,
Försäkringskassan

Bild: Micael Bydén

Micael Bydén

Överbefälhavare,
Försvarsmakten

 

Elisabet Falemo

Generaldirektör,
Elsäkerhetsverket

 

Jakob Granit

Generaldirektör,
Havs- och vattenmyndigheten

 

Maria Hemström Hemmingsson

Generaldirektör,
Inspektionen för socialförsäkring

Bild: Martin Holmgren

Martin Holmgren

Generaldirektör,
Domstolsverket

 

Stephen Hwang

Rektor,
Högskolan i Halmstad

BIlden visar styrelseledamoten Sigbritt Karlsson, rektor Kungliga Tekniska högskolan

Sigbritt Karlsson

Rektor,
Kungliga Tekniska högskolan

Bild: Therese Mattsson

Therese Mattsson

Generaltulldirektör,
Tullverket

 

Björn Risinger

Generaldirektör,
Naturvårdsverket

 

Anne Vadasz Nilsson,

Generaldirektör,
Energimarknadsinspektionen

Bild: Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg

Landshövding,
Länsstyrelsen i Stockholms län