Styrelse

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör. Fotograf: Catharina Biesèrt om inte annat anges.

Bild: Christina Gellerbrant Hagberg

Christina Gellerbrant Hagberg, ordförande
Rikskronofogde, Kronofogden

Bild: Stephen Hwang

Stephen Hwang, vice ordförande
Rektor, Högskolan i Halmstad

Bild: Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgren
Generaldirektör, Arbetsgivarverket

Bild: Kristina Svartz

Kristina Svartz 
Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet, Brå

Bild: Anne Vadasz Nilsson

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

 

Maria Bredberg Pettersson
Generaldirektör, Fortifikationsverket

Bild: Micael Bydén

Micael Bydén
Överbefälhavare, Försvarsmakten

Bild: Jakob Granit

Jakob Granit
Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Bild: Johan Sterte

Johan Sterte
Rektor, Karlstads universitet

Anna Söderbäck
Direktör, Konstnärsnämnden

Anneli Hulthén
Landshövding, Länsstyrelsen Skåne

Bild: Björn Risinger

Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket

Bild: Anders Thornberg

Anders Thornberg
Rikspolischef, Polismyndigheten

Jonas Bjelfvenstam
Generaldirektör, Transportstyrelsen

Petra Lundh
Riksåklagare, Åklagarmyndigheten