Styrelse

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör. Fotograf: Catharina Biesèrt om inte annat anges.

Bild: Christina Gellerbrant Hagberg

Christina Gellerbrant Hagberg, ordförande
Rikskronofogde
Kronofogden

Bild: Stephen Hwang

Stephen Hwang, vice ordförande
Rektor
Högskolan i Halmstad

Bild: Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgren
Generaldirektör
Arbetsgivarverket

Bild: Kristina Svartz

Kristina Svartz 
Generaldirektör
Brottsförebyggande rådet, Brå

Bild: Micael Bydén

Micael Bydén
Överbefälhavare
Försvarsmakten

Bild: Jakob Granit

Jakob Granit
Generaldirektör
Havs- och vattenmyndigheten

Bild: Johan Sterte

Johan Sterte
Rektor
Karlstads universitet

Bild: Anders Thornberg

Anders Thornberg
Rikspolischef
Polismyndigheten

 jonas bjelfestam ledamot arbetsgivarverkets styrelse

Jonas Bjelfvenstam
Generaldirektör
Transportstyrelsen

 maria bredberg pettersson styrelseledamot arbetsgivarverket

Maria Bredberg Pettersson
Generaldirektör
Fortifikationsverket

 Christina Malm, styrelseledamot arbetsgivarverket

Christina Malm
Generaldirektör
Plikt- och prövningsverket

 anneli hulthén ledamot arbetsgivarverkets styrelse

Anneli Hulthén
Landshövding
Länsstyrelsen Skåne

 Helena Jonsson, styrelseledamot arbetsgivarverkets styrelse

Helena Jonsson
Landshövding
Länsstyrelsen i Jönköpings län

 Dan Sjöblom styrelseledamot arbetsgivarverkets styrelse

Dan Sjöblom
Generaldirektör
Post- och telestyrelsen

 Petra Lundh, styrelseledamot arbetsgivarverkets styrelse

Petra Lundh
Riksåklagare
Åklagarmyndigheten