Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse. De tre medlemsråden bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Medlemsrådens ledamöter kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna i medlemsråden representerar sektorn och gör avvägningar av vad som är bäst för staten som helhet.

Medlemsföreträdare Organisation Medlemsråd Sektor E-post
Anneli Metso Kjellquist Högskolan i Skövde 1 4 anneli.metso.kjellquist@his.se
Anneli Thunholm Myndigheten för press, radio och tv 1 3 Anneli.Thunholm@mprt.se
Cecilia Carenfelt Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 1 3 cecilia.carenfelt@lsh.se
Eva Nelson Försvarets materielverk 1 5 eva.nelson@fmv.se
Eva Öquist Stockholms konstnärliga högskola 1 4 eva.oquist@uniarts.se
Klas Eksell Försvarsmakten 1 5 klas.eksell@mil.se
Kristin Lindgren Naturvårdsverket 1 2 kristin.lindgren@naturvardsverket.se
Kurt-Ove Åhs Arbetsförmedlingen 1 5 kurt-ove.ahs@arbetsformedlingen.se
Lena Fröidstedt Riksarkivet 1 1 lena.froidstedt@riksarkivet.se
Lisskulla Lindström Chalmers tekniska högskola 1 4 lisskulla.lindstrom@chalmers.se
Marcus Jönsson Folkhälsomyndigheten 1 3 marcus.jonsson@folkhalsomyndigheten.se
Margareta Skoglund Rekryteringsmyndigheten 1 1 margareta.skoglund@rekryteringsmyndigheten.se
Marlen Sibbel Becker Vinnova 1 2 Marlen.SibbelBecker@vinnova.se
Susanne Nilsson Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 1 susanne.nilsson@lansstyrelsen.se
Anna-Sara Peterson Länsstyrelsen i Jönköpings län 2 1 anna-sara.peterson@lansstyrelsen.se
Caroline Sjöberg Umeå universitet 2 4 caroline.sjoberg@umu.se
Cathrin Dalmo Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2 1 cathrin.dalmo@msb.se
Claes Vallin Svenska kraftnät 2 2 claes.vallin@svk.se
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 2 3 dan.jacobsson@tekniskamuseet.se
Glenn Sundberg Statens geotekniska institut 2 2 glenn.sundberg@swedgeo.se
Helén Björkman Kammarkollegiet 2 1 helen.bjorkman@kammarkollegiet.se
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 2 4 ingrid.ganrot@kau.se
Isa Seigerlund Statens kulturråd 2 3 isa.seigerlund@kulturradet.se
Johan Modin Kriminalvården 2 5 johan.modin@kriminalvarden.se
Kajsa Möller Polismyndigheten 2 5 Kajsa.moller@polisen.se
Karin Kroon Skolverket 2 3 karin.kroon@skolverket.se
Peter Brodd Åklagarmyndigheten 2 5 peter.brodd@aklagare.se
Randi Hellgren Linköpings universitet 2 4 randi.hellgren@liu.se
Rebecca Källskog Post- och telestyrelsen 2 2 rebecca.kallskog@pts.se
Britt Zetterberg Statens servicecenter 3 1 britt.zetterberg@statenssc.se
Eva Andersson Livsmedelsverket 3 2 eva.andersson@slv.se
Gunnar Green Säkerhetspolisen 3 5 gunnar.green@sakerhetspolisen.se
Helén Jönsson Länsstyrelsen i Kronobergs län 3 1 helen.jonsson@lansstyrelsen.se
Jane P Ståhle Mälardalens högskola 3 4 jane.stahle@mdh.se
Karin Cardell Högskolan i Borås 3 4 karin.cardell@hb.se
Karin Coster Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3 3 karin.coster@sbu.se
Lena Bengtsson Malmeblad Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 3 2 lena.bengtsson.malmeblad@smhi.se
Margareta Minnhagen Brottsförebyggande rådet 3 1 margareta.minnhagen@bra.se
Marie Högström Stockholms universitet 3 4 marie.hogstrom@su.se
Marie Stålnacke Lantmäteriet 3 5 marie.stalnacke@lm.se
Marie Westerlund Specialpedagogiska skolmyndigheten 3 3 marie.westerlund@spsm.se
Marie-Louise Koskinen Migrationsverket 3 5 marie-louise.koskinen@migrationsverket.se
Niclas Lamberg Trafikverket 3 2 niclas.lamberg@trafikverket.se
Therese Branevig Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 3 therese.branevig@mucf.se