Medlem

Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse. Råden bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Medlemsrådens ledamöter kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.

Medlemsföreträdare Organisation Medlemsråd Sektor E-post
Camilla Stenemyr Rättsmedicinalverket 1 1 camilla.stenemyr@rmv.se
Elin Hansen Energimyndigheten 1 2 elin.hansen@energimyndigheten.se
Helén Björkman Kammarkollegiet 1 1 helen.bjorkman@kammarkollegiet.se
Helena Gagner Centrala studiestödsnämnden 1 3 helena.gagner@csn.se
Henrik Stålspets Försvarsmakten 1 5 henrik.stalspets@mil.se
Karin Leth Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 1 2 karin.leth@formas.se
Lars Nordlander Umeå universitet 1 4 lars.nordlander@umu.se
Lena Karlsson Myndigheten för yrkeshögskolan 1 3 lena.karlsson@myh.se
Li Lejerstedt Högskolan Väst 1 4 li.lejerstedt@hv.se
Magnus Ericson Myndigheten för tillgängliga medier 1 3 Magnus.Ericson@mtm.se
Maria Isaksson Domstolsverket 1 5 maria.isaksson@dom.se
Maria Sundgren Konsumentverket 1 2 maria.sundgren@konsumentverket.se
Marianne Johansson Hellström Linnéuniversitetet 1 4 marianne.johansson-hellstrom@lnu.se
Ola Garmer Länsstyrelsen i Skåne län 1 1 ola.garmer@lansstyrelsen.se
Stina Nyström Kriminalvården 1 5 stina.nystrom@kriminalvarden.se
Tomas Hedlund Socialstyrelsen 1 3 tomas.hedlund@socialstyrelsen.se
Tommy Viklund Luleå tekniska universitet 1 4 tommy.viklund@ltu.se
Torgny Hagelin Svenska institutet 1 1 torgny.hagelin@si.se
Ylva Navér Säkerhetspolisen 1 5 ylva.naver@sakerhetspolisen.se
Beatrice Bergström Molin Statens servicecenter 2 1 beatrice.bergstrommolin@statenssc.se
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 2 3 dan.jacobsson@tekniskamuseet.se
Daniel Persson Bolagsverket 2 2 daniel.persson@bolagsverket.se
Daniela Eriksson Skatteverket 2 5 daniela.eriksson@skatteverket.se
Fredrik Sjöström Blekinge Tekniska Högskola 2 4 fredrik.sjostrom@bth.se
Henrik Dider Polismyndigheten 2 5 henrik.dider@polisen.se
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 2 4 ingrid.ganrot@kau.se
Jimmy Andersson Pensionsmyndigheten 2 3 jimmy.andersson@pensionsmyndigheten.se
Josefin Lindberg Länsstyrelsen i Södermanlands län 2 1 Josefin.lindberg@lansstyrelsen.se
Karin Post Kommerskollegium 2 2 karin.post@kommers.se
Karolina Wikmyr Swedac 2 2 karolina.wikmyr@swedac.se
Lena Hadad Arbetsförmedlingen 2 5 lena.hadad@arbetsformedlingen.se
Marie Westerlund Specialpedagogiska skolmyndigheten 2 3 marie.westerlund@spsm.se
Mats Engelbrektson Karolinska institutet 2 4 mats.engelbrektson@ki.se
Nicklas Lagrell Åklagarmyndigheten 2 5 nicklas.lagrell@aklagare.se
Per-Olof Stålesjö Fortifikationsverket 2 1 per-olof.stalesjo@fortifikationsverket.se
Rebecca Källskog Post- och telestyrelsen 2 2 rebecca.kallskog@pts.se
Stefan Sylvén Läkemedelsverket 2 3 stefan.sylven@lakemedelsverket.se
Susanne Wallmark Malmö universitet 2 4 susanne.wallmark@mau.se
Ylva Sundberg Ekobrottsmyndigheten 2 1 ylva.sundberg@ekobrottsmyndigheten.se