Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse. Råden bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Medlemsrådens ledamöter är medlemsföreträdare. De kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.

Medlemsråd 1

Tabellen visar ledamöter i medlemsråd 1.
LedamotMedlemSektor
Beatrice Bergström Molin Statens servicecenter 1
Camilla Stenemyr Rättsmedicinalverket 1
Helén Björkman Kammarkollegiet 1
Helena Gagner Centrala studiestödsnämnden 3
Karin Leth Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2
Kristina Rasmusson Revisorsinspektionen 2
Lars Nordlander Umeå universitet 4
Lena Karlsson Myndigheten för yrkeshögskolan 3
Li Lejerstedt Högskolan Väst 4
Magnus Ericson Myndigheten för tillgängliga medier 3
Maria Isaksson Domstolsverket 5
Maria Johansson Kronofogden 5
Maria Sundgren Konsumentverket 2
Olov Augrell Arbetsmiljöverket 2
Stefan Lööf Länsstyrelsen i Västerbottens län 1
Stina Nyström Kriminalvården
Tomas Hedlund Socialstyrelsen
Tommy Viklund Luleå tekniska universitet
Victoria Sjöbom Mittuniversitetet
Ylva Navér Säkerhetspolisen

Medlemsråd 2

Tabellen visar ledamöter i medlemsråd 2.
LedamotMedlemSektor
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 3
Daniel Persson Bolagsverket 2
Fredrik Sjöström Blekinge Tekniska Högskola 4
Henrik Dider Trafikverket 5
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 4
Jimmy Andersson Pensionsmyndigheten 3
Josefin Lindberg Länsstyrelsen i Södermanlands län 1
Karolina Wikmyr Swedac 2
Lena Hadad Arbetsförmedlingen 5
Marie Westerlund Specialpedagogiska skolmyndigheten 3
Nicklas Lagrell Åklagarmyndigheten 5
Per-Olof Stålesjö Fortifikationsverket 1
Pia Rundgren Linköpings universitet 4
Sofi Pahlin Etikprövningsmyndigheten 1
Stefan Sylvén Läkemedelsverket 3
Susanne Kristensson Lunds universitet 4
Tatjana Mineur Patent- och registreringsverket 2
Therese Engström Sjöfartsverket 2
Ylva Sundberg Ekobrottsmyndigheten 1