Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse. Råden bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Medlemsrådens ledamöter är medlemsföreträdare. De kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.

Medlemsråd 1

Tabellen visar ledamöter i medlemsråd 1. Klicka på ledamotens namn för att skicka e-post.
LedamotMedlemSektor
Beatrice Bergström Molin Statens servicecenter 1
Camilla Stenemyr Rättsmedicinalverket 1
Elin Hansen Energimyndigheten 2
Helén Björkman Kammarkollegiet 1
Helena Gagner Centrala studiestödsnämnden 3
Karin Leth Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2
 Kristina Rasmusson  Revisorsinspektionen 2
 Lars Nordlander  Umeå universitet 4
 Lena Karlsson  Myndigheten för yrkeshögskolan 3
 Li Lejerstedt  Högskolan Väst 4
 Magnus Ericson  Myndigheten för tillgängliga medier 3
 Maria Isaksson  Domstolsverket 5
 Maria Johansson  Kronofogden 5
 Maria Sundgren  Konsumentverket 2
 Ola Garmer  Länsstyrelsen i Skåne län
 Stina Nyström  Kriminalvården
 Tomas Hedlund  Socialstyrelsen
 Tommy Viklund  Luleå tekniska universitet
 Victoria Sjöbom  Mittuniversitetet
 Ylva Navér  Säkerhetspolisen

Medlemsråd 2

Tabellen visar ledamöter i medlemsråd 2. Klicka på ledamotens namn för att skicka e-post.
LedamotMedlemSektor
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 3
Daniel Persson Bolagsverket 2
Daniela Eriksson Skatteverket 5
Fredrik Sjöström Blekinge Tekniska Högskola 4
Henrik Dider Polismyndigheten 5
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 4
Jimmy Andersson Pensionsmyndigheten 3
Josefin Lindberg Länsstyrelsen i Södermanlands län 1
Karolina Wikmyr Swedac 2
Lena Hadad Arbetsförmedlingen 5
Marie Westerlund Specialpedagogiska skolmyndigheten 3
Nicklas Lagrell Åklagarmyndigheten 5
Per-Olof Stålesjö Fortifikationsverket 1
Rebecca Källskog Post- och telestyrelsen 2
Sofi Pahlin Etikprövningsmyndigheten 1
Stefan Sylvén Läkemedelsverket 3
Susanne Kristensson Lunds universitet 4
Therese Engström Sjöfartsverket 2
Ylva Sundberg Ekobrottsmyndigheten 1