Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse och bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Medlemsrådens ledamöter kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.

Medlemsföreträdare Organisation Medlemsråd Sektor E-post
Andreas Backlund Institutet för språk och folkminnen 1 3 andreas.backlund@sprakochfolkminnen.se
Anna-Sara Peterson Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 1 anna-sara.peterson@lansstyrelsen.se
Anneli Metso Kjellquist Högskolan i Skövde 1 4 anneli.metso.kjellquist@his.se
Anneli Thunholm Myndigheten för press, radio och tv 1 3 anneli.thunholm@mrtv.se
Cathrin Dalmo Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 1 cathrin.dalmo@msb.se
Eva Öquist Stockholms konstnärliga högskola 1 4 eva.oquist@uniarts.se
Glenn Sundberg Statens geotekniska institut 1 2 glenn.sundberg@swedgeo.se
Helena Wingemo Ekonomistyrningsverket 1 1 Helena.Wingemo@esv.se
Johan Modin Kriminalvården 1 5 johan.modin@kriminalvarden.se
Karin Coster Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 1 3 karin.coster@sbu.se
Lena Bengtsson Malmeblad Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1 2 lena.bengtsson.malmeblad@smhi.se
Lotta Halling Tullverket 1 5 charlotta.halling@tullverket.se
Maria Isaksson Domstolsverket 1 5 maria.isaksson@dom.se
Maria Sundgren Konsumentverket 1 2 maria.sundgren@konsumentverket.se
Marie Högström Stockholms universitet 1 4 marie.hogstrom@su.se
Rebecca Källskog Post- och telestyrelsen 1 2 rebecca.kallskog@pts.se
Stina Nyström Försvarsmakten 1 5 Stina.nystrom@mil.se
Therese Branevig Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 3 therese.branevig@mucf.se
Tommy Viklund Luleå tekniska universitet 1 4 tommy.viklund@ltu.se
Anders Liif Försäkringskassan 2 5 anders.liif@forsakringskassan.se
Birgitta Alfraeus Högskolan i Borås 2 4 birgitta.alfraeus@hb.se
Caroline Sjöberg Umeå universitet 2 4 caroline.sjoberg@umu.se
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 2 3 dan.jacobsson@tekniskamuseet.se
Eva Andersson Livsmedelsverket 2 2 eva.andersson@slv.se
Eva Nelson Försvarets materielverk 2 5 eva.nelson@fmv.se
Eva Wallberg Skolforskningsinstitutet 2 3 eva.wallberg@skolfi.se
Helén Björkman Kammarkollegiet 2 1 helen.bjorkman@kammarkollegiet.se
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 2 4 ingrid.ganrot@kau.se
Isa Seigerlund Statens kulturråd 2 3 isa.seigerlund@kulturradet.se
Johan Sandström Försvarets radioanstalt 2 1 johan.sandstrom@fra.se
Kajsa Möller Polismyndigheten 2 5 Kajsa.moller@polisen.se
Lotta Liljegren Arbetsmiljöverket 2 2 lotta.liljegren@av.se
Marie Stålnacke Lantmäteriet 2 5 marie.stalnacke@lm.se
Mats Engelbrektson Karolinska institutet 2 4 mats.engelbrektson@ki.se
Niclas Lamberg Trafikverket 2 2 niclas.lamberg@trafikverket.se
Noelle Moe Riksgäldskontoret 2 1 noelle.moe@riksgalden.se
Stefan Rehnström Havs- och vattenmyndigheten 2 2 stefan.rehnstrom@havochvatten.se
Susanne Nilsson Länsstyrelsen i Norrbottens län 2 1 susanne.nilsson@lansstyrelsen.se
Tomas Hedlund Socialstyrelsen 2 3 tomas.hedlund@socialstyrelsen.se