Medlem

Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse. Råden bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Medlemsrådens ledamöter kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.

Medlemsföreträdare Organisation Medlemsråd Sektor E-post
Anneli Thunholm Myndigheten för press, radio och tv 1 3 Anneli.Thunholm@mprt.se
Cathrin Dalmo Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 1 cathrin.dalmo@msb.se
Eva Öquist Stockholms konstnärliga högskola 1 4 eva.oquist@uniarts.se
Glenn Sundberg Statens geotekniska institut 1 2 glenn.sundberg@sgi.se
Helena Wingemo E-hälsomyndigheten 1 3 helena.wingemo@ehalsomyndigheten.se
Karin Coster Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 1 3 karin.coster@sbu.se
Lena Bengtsson Malmeblad Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1 2 lena.bengtsson.malmeblad@smhi.se
Magnus Ericson Myndigheten för tillgängliga medier 1 3 Magnus.Ericson@mtm.se
Maria Isaksson Domstolsverket 1 5 maria.isaksson@dom.se
Maria Sundgren Konsumentverket 1 2 maria.sundgren@konsumentverket.se
Marianne Johansson Hellström Linnéuniversitetet 1 4 marianne.johansson-hellstrom@lnu.se
Marie Högström Stockholms universitet 1 4 marie.hogstrom@su.se
Ola Garmer Länsstyrelsen i Skåne län 1 1 ola.garmer@lansstyrelsen.se
Rebecca Källskog Post- och telestyrelsen 1 2 rebecca.kallskog@pts.se
Stina Nyström Kriminalvården 1 5 stina.nystrom@kriminalvarden.se
Tommy Viklund Luleå tekniska universitet 1 4 tommy.viklund@ltu.se
Torgny Hagelin Svenska institutet 1 1 torgny.hagelin@si.se
Ylva Navér Säkerhetspolisen 1 5 ylva.naver@sakerhetspolisen.se
Anders Liif Försäkringskassan 2 5 anders.liif@forsakringskassan.se
Beatrice Bergström Molin Statens servicecenter 2 1 beatrice.bergstrommolin@statenssc.se
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 2 3 dan.jacobsson@tekniskamuseet.se
Daniel Persson Bolagsverket 2 2 daniel.persson@bolagsverket.se
Daniela Eriksson Skatteverket 2 5 daniela.eriksson@skatteverket.se
Eva Nelson Försvarets materielverk 2 5 eva.nelson@fmv.se
Eva Wallberg Skolforskningsinstitutet 2 3 eva.wallberg@skolfi.se
Fredrik Sjöström Blekinge Tekniska Högskola 2 4 fredrik.sjostrom@bth.se
Helén Björkman Kammarkollegiet 2 1 helen.bjorkman@kammarkollegiet.se
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 2 4 ingrid.ganrot@kau.se
Karin Post Kommerskollegium 2 2 karin.post@kommers.se
Lotta Liljegren Arbetsmiljöverket 2 2 lotta.liljegren@av.se
Mats Engelbrektson Karolinska institutet 2 4 mats.engelbrektson@ki.se
Nicklas Lagrell Åklagarmyndigheten 2 5 nicklas.lagrell@aklagare.se
Stefan Rehnström Havs- och vattenmyndigheten 2 2 stefan.rehnstrom@havochvatten.se
Stefan Sylvén Läkemedelsverket 2 3 stefan.sylven@lakemedelsverket.se
Susanne Nilsson Länsstyrelsen i Norrbottens län 2 1 susanne.nilsson@lansstyrelsen.se
Susanne Wallmark Malmö universitet 2 4 susanne.wallmark@mau.se
Tomas Hedlund Socialstyrelsen 2 3 tomas.hedlund@socialstyrelsen.se