Medlem

Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse och bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Medlemsrådens ledamöter kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.

Medlemsföreträdare Organisation Medlemsråd Sektor E-post
Andreas Backlund Institutet för språk och folkminnen 1 3 andreas.backlund@sprakochfolkminnen.se
Anneli Thunholm Myndigheten för press, radio och tv 1 3 anneli.thunholm@mrtv.se
Cathrin Dalmo Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 1 cathrin.dalmo@msb.se
Eva Öquist Stockholms konstnärliga högskola 1 4 eva.oquist@uniarts.se
Glenn Sundberg Statens geotekniska institut 1 2 glenn.sundberg@swedgeo.se
Helena Wingemo Ekonomistyrningsverket 1 1 helena.wingemo@esv.se
Johan Modin Kriminalvården 1 5 johan.modin@kriminalvarden.se
Karin Coster Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 1 3 karin.coster@sbu.se
Lena Bengtsson Malmeblad Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1 2 lena.bengtsson.malmeblad@smhi.se
Lotta Halling Tullverket 1 5 charlotta.halling@tullverket.se
Maria Isaksson Domstolsverket 1 5 maria.isaksson@dom.se
Maria Sundgren Konsumentverket 1 2 maria.sundgren@konsumentverket.se
Marianne Johansson Hellström Linnéuniversitetet 1 4 marianne.johansson-hellstrom@lnu.se
Marie Högström Stockholms universitet 1 4 marie.hogstrom@su.se
Rebecca Källskog Post- och telestyrelsen 1 2 rebecca.kallskog@pts.se
Stina Nyström Försvarsmakten 1 5 stina.nystrom@mil.se
Suzanne Jacobsson Länsstyrelsen i Skåne län 1 1 suzanne.Jacobsson@lansstyrelsen.se
Tommy Viklund Luleå tekniska universitet 1 4 tommy.viklund@ltu.se
Torgny Hagelin Svenska institutet 1 1 torgny.hagelin@si.se
Ulrica Engström Nilsson Universitets- och högskolerådet 1 3 ulrica.engstrom.nilsson@uhr.se
Anders Liif Försäkringskassan 2 5 anders.liif@forsakringskassan.se
Beatrice Bergström Molin Statens servicecenter 2 1 beatrice.bergstrommolin@statenssc.se
Caroline Sjöberg Umeå universitet 2 4 caroline.sjoberg@umu.se
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 2 3 dan.jacobsson@tekniskamuseet.se
Eva Andersson Livsmedelsverket 2 2 eva.andersson@slv.se
Eva Nelson Försvarets materielverk 2 5 eva.nelson@fmv.se
Eva Wallberg Skolforskningsinstitutet 2 3 eva.wallberg@skolfi.se
Helén Björkman Kammarkollegiet 2 1 helen.bjorkman@kammarkollegiet.se
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 2 4 ingrid.ganrot@kau.se
Johan Sandström Försvarets radioanstalt 2 1 johan.sandstrom@fra.se
Lotta Liljegren Arbetsmiljöverket 2 2 lotta.liljegren@av.se
Mats Engelbrektson Karolinska institutet 2 4 mats.engelbrektson@ki.se
Nicklas Lagrell Åklagarmyndigheten 2 5 nicklas.lagrell@aklagare.se
Niclas Lamberg Trafikverket 2 2 niclas.lamberg@trafikverket.se
Stefan Rehnström Havs- och vattenmyndigheten 2 2 stefan.rehnstrom@havochvatten.se
Susanne Nilsson Länsstyrelsen i Norrbottens län 2 1 susanne.nilsson@lansstyrelsen.se
Tomas Hedlund Socialstyrelsen 2 3 tomas.hedlund@socialstyrelsen.se