Ledningsgrupp

Arbetsgivarverkets ledningsgrupp består av generaldirektören, fem enhetschefer och en utvecklingstrateg.

Bild: Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör

Christina Gellerbrant Hagberg
Generaldirektör

Stabschef Ulrika Atterfors
Ulrika Atterfors
Stabschef och ställföreträdande generaldirektör

Bild: Lars Andrén, kommunikationschef
Lars Andrén
Kommunikationschef

Bild: Anna Falck, förhandlingschef
Anna Falck 
Förhandlingschef

Bild: Hedda Mann, chefsjurist
Hedda Mann
Chefsjurist

Bild: Åsa Kroon, chef Arbetsgivarutveckling och ställföreträdande generaldirektör
Åsa Krook
Chef Arbetsgivarutveckling

Anna Sjöstrand
Utvecklingsstrateg