Ledningsgrupp

Arbetsgivarverkets ledningsgrupp består av generaldirektören och de fem enhetscheferna.

Gunnar Holmgren
Generaldirektör

 

Anna Falck 
Förhandlingschef

Åsa Krook
Chef Arbetsgivarutveckling

Lars Andrén
Kommunikationschef

Petra Pfeiff
Stabschef

Bild: Hedda MannHedda Mann
Chefsjurist