Organisation & uppdrag

Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Arbetsgivarverket är medlemmarnas forum och verktyg för att utveckla arbetsgivarpolitiken och för att sluta kollektivavtal för de cirka 270 000 anställda. Medlemmarna styr och finansierar verksamheten.

Arbetsgivarverkets uppgift är att:

  • ansvara för centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna,
  • företräda staten i arbetsrättsliga tvister samt
  • utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken genom samverkan med medlemmarna.

Verket är uppbyggt som en medlemsstyrd förening och verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter. Avgiftens storlek beräknas som andel av respektive medlems bruttolönesumma.

Arbetsgivarverket är också en förvaltningsmyndighet vilket innebär att den lyder under regeringen.

Generaldirektör i Arbetsgivarverket är Gunnar Holmgren och styrelsens ordförande är Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde. Arbetsgivarverket har cirka 70 medarbetare som är organiserade i tre huvudprocesser samt en lednings- och stödprocess.

Arbetsgivarverkets medlemmar

Arbetsgivarverkets medlemmar består av cirka 250 myndigheter och affärsverk men också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Medlemmarna har tillsammans cirka 270 000 anställda. Medlemmarna i Arbetsgivarverket delas in i olika sektorer i huvudsak baserat på verksamhetsinriktning. Det finns två medlemsråd som är rådgivande till Arbetsgivarverkets styrelse. Medlemsråden bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Arbetsgivarkollegiet

Arbetsgivarverkets högsta beslutande organ är arbetsgivarkollegiet där samtliga chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar är ledamöter.

Arbetsgivarkollegiet beslutar om verksamhetens inriktning och lägger fast grunden för de statliga arbetsgivarnas gemensamma agerande. Det är också arbetsgivarkollegiet som fastställer medlemsavgift och beslutar om förslag till ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse.