Internationellt och EU

Arbetsmarknads- och partsfrågor internationaliseras allt mer. Beslut som antas på EU-nivå och annat internationellt arbete påverkar idag utvecklingen i Sverige på många områden med arbetsgivarpolitisk anknytning. Internationell intressebevakning har alltid varit en uppgift för Arbetsgivarverket. Sedan inträdet i EU 1995 har tonvikten förskjutits från nordisk samverkan mot samverkan i EU som helhet.

Kontakt

Kontaktperson för Arbetsgivarverkets internationella arbete:

Lars Andrén,
08-700 13 15, lars.andren@arbetsgivarverket.se

Arbetsgivarverkets internationella intressebevakning

  • Förklarar den arbetsgivarpolitiska delegeringen
  • Verkar för önskade regeländringar och motverka oönskad reglering
  • Sprider förståelse för den svenska modellen för reglering av statlig arbetsmarknad
  • Lär av andra länders erfarenheter