Kontakt

Kontaktperson för Arbetsgivarverkets internationella arbete:

Lars Andrén,
08-700 13 15, lars.andren@arbetsgivarverket.se

Arbetsgivarverkets internationella intressebevakning

  • Förklarar den arbetsgivarpolitiska delegeringen
  • Verkar för önskade regeländringar och motverka oönskad reglering
  • Sprider förståelse för den svenska modellen för reglering av statlig arbetsmarknad
  • Lär av andra länders erfarenheter