För dig som deltar i våra kurser, möten och aktiviteter

Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter om deltagare för att kunna administrera kurser och andra event samt ta betalt för dessa. Ibland behöver Arbetsgivarverket även behandla personuppgifter för att kunna tillgodose specifika kostönskemål.

Vid anmälningar till kurser och event inhämtas identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om arbetsgivare och kostpreferenser.

Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtal om deltagande och för att uppfylla rättsliga förpliktelser avseende bokföringen.