För dig som beställer skrifter och avtal på vår webbplats

Den som beställer material ska ange identitetsuppgifter och kontaktuppgifter.

Beställares personuppgifter används i den utsträckning det behövs för att fullfölja beställningen och för bokföringsändamål.

Det rättsliga stödet är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig for att fullfölja avtalet och för att uppfylla Arbetsgivarverkets rättsliga förpliktelser.