Strategi för de statliga arbetsgivarna

Strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken är ett stöd för chefer på alla nivåer i arbetet med att utveckla och skapa effektiva statliga verksamheter.

Förändringstakten har varit hög inom de statliga verksamheterna de senaste åren och kraven på utveckling, effektivisering och rationaliseringar är fortsatt höga även de kommande åren.

Ett led i att tillsammans utveckla och kraftsamla kring den statliga arbetsgivarpolitiken är strategin för de statliga arbetsgivarna. Genom att vi som statliga arbetsgivare ställer oss bakom strategin åtar vi oss också att gemensamt arbeta mot dess intentioner.

Strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken är ett stöd för chefer på alla nivåer i arbetet med att utveckla och skapa effektiva statliga verksamheter. För dig som myndighetschef och bärare av den statliga arbetsgivarpolitiken, utgör strategin ett av flera verktyg för den verksamhetsstyrning du bedriver tillsammans med din ledningsgrupp. Genom att omsätta strategin i aktiviteter och åtgärder leder den mot utveckling och innovation, attraktivitet och ett gott ledarskap.

Gemensam vision

Statliga arbetsgivare har en gemensam vision:
"Arbetsgivare för framtiden - statens kompetens utvecklar samhället."

Den arbetsgivarpolitiska strategin på fyra minuter

Här kan du se filmen om den arbetsgivarpolitiska strategin sammanfattad på drygt fyra minuter. Du kan välja om du vill se filmen med eller utan textning. För att sätta på eller stänga av text så klickar du på textsymbolen nere till höger på spelaren.

Filmen om den arbetsgivarpolitiska strategin, 4 minuter.