ILO:s rapport VIII – föreslagen konvention och rekommendation för revidering av 15 internationella arbetsstandarder

Diarienummer: 2023/0137

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 7 februari 2023

Arbetsgivarverket har inget att invända mot de tekniska och formella ändringar som föreslås i ILO:s rapport VIII – föreslagen konvention och rekommendation för revidering av 15 internationella arbetsstandarder.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg I den slutliga handläggningen deltog arbetsmiljöexpert Tarja Nevala, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala