Remissvar 2021:36 Godemän och förvaltare - en översyn

Diarienummer: 2021/0427

Justitiedepartementet

Datum: 25 augusti 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Förslagen bedöms inte ur ett övergripande statligt perspektiv, ha några större arbetsgivarpolitiska konsekvenser. Arbetsgivarverket avstår därför från att yttra sig.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschef Lars Andrén samt utredare Robert Cloarec, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Robert Cloarec

Ansvarig handläggare:
Robert Cloarec