Remissvar på delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Diarienummer: 2021/0129

Justitiedepartementet

Datum: 12 april 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

En fungerande arbetskraftsinvandring är av betydelse för statliga arbetsgivares kompetensförsörjning särskilt i de fall då verksamheten är i behov av högkvalificerad internationell kompetens. Det är därför viktigt att arbetsgivare får förenklade möjligheter att attrahera och rekrytera högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU.

Arbetsgivarverket anser att utredningens förslag bidrar till en god kompetensförsörjning även för statliga arbetsgivare. Detta genom förändringar som underlättar för dessa arbetskraftsinvandrare att söka och få anställning samt en ökad trygghet genom krav på arbetsgivare om redovisning av arbetsvillkor som ska uppfylla Utlänningslagens krav.

I övrigt avstår Arbetsgivarverket från att yttra sig över betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren.

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschef Lars Andrén samt utredare Robert Cloarec, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Robert Cloarec

 

Ansvarig handläggare:
Robert Cloarec