Förslag till nya föreskrifter om nivåplacering av kvalifikationer för livslångt lärande

Diarienummer: 2021/0346

Myndigheten för yrkesutbildning

Datum: 17 maj 2021

Arbetsgivarverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till nya föreskrifter om nivåplacering av kvalifikation. Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverkets bedömning är att förslaget inte har några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna. Arbetsgivarverket avstår därför från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, utredare Sofie Andersson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Sofie Andersson